โรงเรียนบ้านกะเอิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1นายวิสัย เขตสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกะเอิน

นางจินตนา บุญตระการ
นางสรัญพร เภาวนะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

56
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกะเอิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: -045606017 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วรางค์ศิริ หงษาโชติพาณิช โทรศัพท์: 0810634092 อีเมล์: warangsiri.h@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ