โรงเรียนบ้านกะเอินนายวิสัย เขตสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกะเอิน

นายวีระ บุญธรรม
นางพิมปไพ เฉลิมบุญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกะเอิน โทรศัพท์: -045606017 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วรางค์ศิริ หงษาโชติพาณิช โทรศัพท์: 0933219569 อีเมล์: warangsiri.sanit@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ