โรงเรียนบ้านกะเอิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

นายวิสัย เขตสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกะเอิน

นายสำรอง มักสมาน
นางธนินทรา บุญทวี
นางภาวินีย์ ทองปัญญา
นางธนพินท์ บุญตระการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

107
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกะเอิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: -045606017 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วรางค์ศิริ หงษาโชติพาณิช โทรศัพท์: 0933219569 อีเมล์: warangsiri.sanit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]