โรงเรียนบ้านดอนเขียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายอัศวิน เกษสร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนเขียว

นางพัชรี ครองยุติ
นายสายันต์ ยมราช

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านดอนเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 045-660154 อีเมล์: bandonsc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เทิดศักดิ์ ยงทวี โทรศัพท์: 086-2565169 อีเมล์: krutherdsak@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ