โรงเรียนบ้านดอนเขียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4นายเสวก วิริยะบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนเขียว

นายสายันต์ ยมราช
นายเสวก วิริยะบัณฑิต
นางสาวอมรรัตน์ อรุณเรือง
นางพัชรี ครองยุติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 045-660154 อีเมล์: bandonsc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เทิดศักดิ์ ยงทวี โทรศัพท์: 085-6826839 อีเมล์: krutherdsak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]