คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
นายพิชัย ผ่องแผ้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
นายพิศิษฐ์ ผลาชิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
นายนิยม รอดเนียม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย

นางยุพดี พรหมทา
นายสงวน ไชยพิมพ์
นายศุภชัย เมตตามนุษย์
นางศิรินนภา จวงพลงาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,489
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045612611 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Paiboon Poonnakhan โทรศัพท์: 0892744238 อีเมล์: i-san@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]