โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
นายพิชัย ผ่องแผ้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
นายพิศิษฐ์ ผลาชิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
นายนิยม รอดเนียม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย

นางเณศทิชาภา สวัสดี
นางสาวสมสกุล นึกชอบ
นางปิยะวดี จันปุ่ม
นายบรรจบ ไชยสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,188
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 45612611 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ ปุณขันธุ์ โทรศัพท์: 0945397543 อีเมล์: i-san@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]