โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
นายพิชัย ผ่องแผ้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
นายพิศิษฐ์ ผลาชิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
นายนิยม รอดเนียม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย

นายศุภชัย เมตตามนุษย์
นางสาวสมบูรณ์ ดวงพล
นายอำนาจ เส้นคราม
นายวุฒิพงษ์ โกมลวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,281
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 45612611 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ ปุณขันธุ์ โทรศัพท์: 0892744238 อีเมล์: i-san@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]