คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย

นายอรุณศักดิ์ บรรจงจิตร
นางสาวเนตรนภา บัวเกษ
นางพิมลรัตน์ บุญงาม
นางปทุมพร พลศักดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,710
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045612611 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Paiboon Poonnakhan โทรศัพท์: 0892744238 อีเมล์: i-san@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]