คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียน วคทส. ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔ โครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
นางธีรารัตน์ กำจัด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
สิบเอกสุพรชัย รจนัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
นางบุณณ์ญาณัฏฐ์ มุขขันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
นางสาววิไลพร จันเทพา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย

นายณัฐกิตติ์ ลมสูงเนิน
นางสาวธนวรรณ นัยเนตร
นายกองแก้ว แสนโคตร
นางสาววนิดา สีสังข์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,288
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-612611 อีเมล์: budgetskw@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Paiboon Poonnakhan โทรศัพท์: 0892744238 อีเมล์: i-san@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]