โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชัยยา บัวหอม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา

 • นางประภาพรรณ พันธ์แก่น

 • นายเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะ

 • นางรัศมี อินตาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,785
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 45609048 อีเมล์: ngw@ngw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรยุทธ สุวรรณบุญเรือง โทรศัพท์: 0611711242 อีเมล์: 0611462856
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]