โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

นายภูรินท์ สอนพูด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์

นางสาวเกศิณี อาจอินทร์
นางสาวศิริพรรณ แก่นสาร์
นางสุปราณี ทองมนต์
นายศรีเรือน พุทธรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,788
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-608149 อีเมล์: ppwschool2015@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ กวางลา โทรศัพท์: 0890231572 อีเมล์: logfee_5@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]