โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภูรินท์ สอนพูด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจินตนา บุษภาค

 • นายสิทธิศักดิ์ สายกลิ่น

 • นางณัชชา อ่อนหวาน

 • นางสาววานิชย์ ตาทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,129
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-608149 อีเมล์: ppwschool2015@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิราภรณ์ คนขยัน โทรศัพท์: 0812663395 อีเมล์: beethaken@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]