• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภูมิภัทร มาลี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวัชระ กรมพะไมย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบรรจง สีคำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์

 • นางสาวลภัสรดา สิริเกียรติ

 • นางวิชุดา ตำหนง

 • นายยศพันธ์ สุขกายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,965
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045605041 อีเมล์: BPSCHOOL2522@GMAIL.COM
เว็บมาสเตอร์:: นิภาภรณ์ ยุวะบุตร โทรศัพท์: 0981159447 อีเมล์: yuwa4685@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]