โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลักนายเฉลิมพล เกตุมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นายอลงกรณ์ โหราย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นายชาลี ใสขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นางสาวรัศมินทร์ โคตรบูรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นางเพ็ญนภา พุ่มทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม

นางจารุวรรณ จุลโคตร
นางวิภาพร แก่นอ้วน
นางกนกมาศ อารยะพงศ์
นายอลงกรณ์ โหราย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,394
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุบลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4525-4784 อีเมล์: ubonwitschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญประภา กิ่งทอง โทรศัพท์: 0810697747 อีเมล์: phenprapa1974@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]