โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเฉลิมพล เกตุมาตย์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอลงกรณ์ โหราย์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาลี ใสขาว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวรัศมินทร์ โคตรบูรพัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเพ็ญนภา พุ่มทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกัณติกา ยิ้มแพร

 • นางบุญโฮม วันชัย

 • นางอุบลทิพย์ เสนจันทร์ฒิไชย

 • นางเบญจวรรณ ไชยโพธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,503
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุบลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4525-4784 อีเมล์: ubonwitschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววัลภา บำรุงแคว้น โทรศัพท์: 0883447343 อีเมล์: Mynoinae@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]