นายสุฤทธิ์ โทมุลตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)

นางพิศมัย พงษ์เฉลียว
นายสุฤทธิ์ โทมุลตรี
นายจักรพงษ์ ผาละพรม
นายธำรงศักดิ์ ภิรมย์รักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

966
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โทรศัพท์: 08-5682-7525 อีเมล์: ponengam66@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) โทรศัพท์: 0-4537-0534, อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]