โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือนายไพบูลย์ จันทรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาตาลเหนือ
นายศราวุธ ศรีเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาตาลเหนือ

นางณัฐพร ยืนนาน
นางพีรยา สอนอาจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

49
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ โทรศัพท์: 045-215079 อีเมล์: natannuaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพิกุล ผลจันทร์ โทรศัพท์: 0862474041 อีเมล์: kroomaiw@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ