โรงเรียนบ้านด่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายปริวัตร บุญเก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านด่าน

นางจันทรวิมล สุภโกศล
นางอารีลักษณ์ ซึ่งพรม
นางวาสนา พุฒพิมพ์
นายสุรชัย ตระการไทย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

561
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-351001 อีเมล์: bandanschool@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เนติภัทร มรกตเขียว โทรศัพท์: 0638962164 อีเมล์: mora.mmg@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]