โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนห้วยไผ่

นางสาวสิริพร สุดตา
ว่าที่ ร.ต.รัชติยา ศรีสงวน
นางสาวรชิตา สมสอาด
นางจิราภรณ์ นิลกิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,071
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-210482 อีเมล์: huaiphai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สวรส ประดับศรี โทรศัพท์: 0805699419 อีเมล์: sawarospra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]