โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายมนัสชัย สูธรรมวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนห้วยไผ่
ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนห้วยไผ่

นางสาวยอแสง นาคกระแสร์
นางสาวช่อเพชร พันธ์แสง
นางสาวปนัดดา กอมณี
นางพรทิพย์ พรมปัญญา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

259
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-351082 อีเมล์: huaiphai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สวรส ประดับศรี โทรศัพท์: 0805699419 อีเมล์: sawarospra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]