โรงเรียนบ้านตามุย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายเรืองฤทธิ์ อรรคชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตามุย

นายวีระศักดิ์ สมเสนาะ
นายเรืองฤทธิ์ อรรคชาติ
นางสาวนางสาวมุธิตา ศรีตะเขต
นายสุรเดช จริยวิทยาพงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

964
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตามุย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370141 อีเมล์: TAMUI@HOTMAIL.COM
เว็บมาสเตอร์:: สมพร อุทโท โทรศัพท์: 0887231185 อีเมล์: taotong_sound@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]