โรงเรียนบ้านกุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุ่ม

นางอัมรินทร์ กอแก้ว
นางจันทร์เพ็ญ แก้วใส
นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน
นายกิติ นวลอินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,295
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-351104 อีเมล์: bankumschool14@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิชฌานันท์ พุฒขาว โทรศัพท์: 0819771301 อีเมล์: pichanan1528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]