โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


นางอังคณา ผุยพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแสงใหญ่

นางสาวลำพันธ์ ดอกคำ
นายคำรุณ พรหมราช
นางจุไรรัตน์ ศักดิ์บูรณาเพชร
นางอังคณา ผุยพรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

211
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370576 อีเมล์: nsyst@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมถิ่น แสนทวีสุข โทรศัพท์: 0810644086 อีเมล์: nsyst@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]