โรงเรียนบ้านหัวเห่ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป.อบ.3

นายสลัก มาหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวเห่ว

นายสลัก มาหา
นางชฎาพร ทองเทพ
นายสมบูรณ์ ดอนสิงห์
นางนฤมล พันธุ์แสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

986
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370263 อีเมล์: kdwilawan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: wilawan kuendee โทรศัพท์: 0844705455 อีเมล์: kdwilawan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]