โรงเรียนบ้านหัวเห่ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป.อบ.3

นายสลัก มาหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวเห่ว

นางชฎาพร ทองเทพ
นางนฤมล พันธุ์แสง
นางอมรา คำรือชัย
นางสาวภัทรลภา ศุภฤทธานนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,326
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370263 อีเมล์: kdwilawan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: wilawan kuendee โทรศัพท์: 0844705455 อีเมล์: kdwilawan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]