โรงเรียนบ้านดงแถบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นางสาวทัศนีย์ ทองเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดงแถบ

นางสมบัติ ทองศรี
นายเรืองศักดิ์ ชมภูโคตร
นายกรณ์รัฐ พันธ์อินทร์
นางขัตติยา จันสอน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,042
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงแถบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-959825 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรรณิภา จงชมผา โทรศัพท์: 0986031360 อีเมล์: aewlawmsu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]