โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายวิชญ์ สุชิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแสง-วังอ่าง

นางจิราพร บุญอุ้ม
นายวัชชิระ กรมเมือง
นางสาววิลาวัลย์ อภิบาล
นางสาววรรณวิมล เวชกามา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

329
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 080-4709929 อีเมล์: wit_suchila@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนาพร เจริญผล โทรศัพท์: 0846057481 อีเมล์: thanaporn.cha20@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]