โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายวิชญ์ สุชิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแสง-วังอ่าง

นางวิไลลักษณ์ บุญส่ง
นางฉัฐวลัยย์ ตั้งสืบพงษ์
นายวิชญ์ สุชิลา
นางสาววรรณวิมล เวชกามา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

430
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 098-0702863 อีเมล์: wit_suchila@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพงษ์ ไชยพันโท โทรศัพท์: 0846057481 อีเมล์: pakkachoo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]