โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งนาเมือง

นางสาวศิริกฤษณ์ เขียวกลม
ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ
นางธนพร ดวงไข
นางสาวสุพัตรา ร่วมสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,196
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-959816 อีเมล์: thungnaschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจีระศักดิ์ สงยาง โทรศัพท์: 0981621023 อีเมล์: nuijeerasak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]