โรงเรียนบ้านหนองผือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายวิทยา ศรีชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผือ

นางเพชรา วัฒนราษฎร์
นายชัยวัฒน์ พริ้งเพราะ
นางศุภิสรา รินชาลี
นายชรินทร์ เพชรดารา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,057
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ชรินทร์ เพชรดารา โทรศัพท์: 0819993668 อีเมล์: Nongphue104@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]