โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคันท่าเกวียน
นายสุรชัย สาระพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคันท่าเกวียน

นางสาวฑัฐมนฑน์ จันทร์ปิรักษ์
นายสุรชัย สาระพัฒน์
นางสาวชฎาพร ศรีหนองห้าง
นายนนท์ธนา อ่อนพุทธา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

945
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0821257389 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติชัย รวมวงค์ โทรศัพท์: 085-4292806 อีเมล์: ki.attichai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]