โรงเรียนบ้านห่องเตย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านห่องเตย ทิพาวรรณ ทองทับ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านห่องเตย ทิพาวรรณ ทองทับ
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านห่องเตย ทิพาวรรณ ทองทับ
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านห่องเตย ทิพาวรรณ ทองทับ
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านห่องเตย ทิพาวรรณ ทองทับ
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านห่องเตย ทิพาวรรณ ทองทับ
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านห่องเตย ทิพาวรรณ ทองทับ
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านห่องเตย ทิพาวรรณ ทองทับ

นายภานุพงศ์ ใกล้ฝน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห่องเตย

นายภานุพงศ์ ใกล้ฝน
นายศาสตรา สวัสดิ์วร
นายกิจติยาภรณ์ กุลอ่อน
นางฐิติมา ลาพรมมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,773
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห่องเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0823161591 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นุศรา โสวันนา โทรศัพท์: 0823161591 อีเมล์: nusara_so@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]