โรงเรียนบ้านหนองแต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสังวร วงศ์สุวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปานทิพย์ ทองสิงห์

 • นางสุพัตรา คามวัลย์

 • นางสาวศิริกุล ครุธแก้ว

 • นางสาวนงคราญ สายเเววสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,945
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370238 อีเมล์: g_payungsuk@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสมชาย นามเจริญ โทรศัพท์: 0862564332 อีเมล์: somchainam232515@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]