โรงเรียนบ้านบัวทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวทอง ปัฐวิกร แนบชิด
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวทอง ปัฐวิกร แนบชิด
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวทอง ปัฐวิกร แนบชิด
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวทอง ปัฐวิกร แนบชิด
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวทอง ปัฐวิกร แนบชิด
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวทอง ปัฐวิกร แนบชิด
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวทอง ปัฐวิกร แนบชิด
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวทอง ปัฐวิกร แนบชิด

นายวิทยาชัย สายกันดก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบัวทอง

นางสาวนันทกา คารัมย์
นายสุริยันห์ นะวะพิศ
นายวิทยาชัย สายกันดก
นางสุภาพ จำปาแดง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,699
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0868689137 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายปัฐวิกร แนบชิด โทรศัพท์: 0892244460 อีเมล์: patthawikron_neb@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]