โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ปัฐวิกร แนบชิด
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ปัฐวิกร แนบชิด
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ปัฐวิกร แนบชิด
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ปัฐวิกร แนบชิด
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ปัฐวิกร แนบชิด
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ปัฐวิกร แนบชิด
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ปัฐวิกร แนบชิด
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ปัฐวิกร แนบชิด


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านราษฎร์สามัคคี

นางดาวเรือง ต้นโพธิ์
นางสาวชัญญรัชต์ ไชยทอง
นายพงษ์สิน มุ่งหมาย
นางปิยะวรรณ วงศ์ปุรเชษฐ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,864
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370220 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะวรรณ วงศ์ปุรเชษฐ์ โทรศัพท์: 0860973960 อีเมล์: pink.ja@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]