โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเดชอุดม รัตติกร ครูวาจารย์
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเดชอุดม รัตติกร ครูวาจารย์
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเดชอุดม รัตติกร ครูวาจารย์
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเดชอุดม รัตติกร ครูวาจารย์
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเดชอุดม รัตติกร ครูวาจารย์
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเดชอุดม รัตติกร ครูวาจารย์
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเดชอุดม รัตติกร ครูวาจารย์
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเดชอุดม รัตติกร ครูวาจารย์

นายเกรียงไกร กุลบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์

นางสุจิตรา มุทาพร
นายบัวพา ทองแก้ว
นางสาวเยาวลักษ์ ดวงจันทร์
นายสุทิน นนทวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,734
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370181 อีเมล์: bnw_det@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอรรถวัจน์ วงศ์ทองนิล โทรศัพท์: 0833706116 อีเมล์: Atthawongthongnil@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]