โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ศิริกมล บัวใหญ่
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ศิริกมล บัวใหญ่
6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ศิริกมล บัวใหญ่
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ศิริกมล บัวใหญ่
4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ศิริกมล บัวใหญ่
3. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ศิริกมล บัวใหญ่
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ศิริกมล บัวใหญ่
1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ศิริกมล บัวใหญ่

นายดุสิต พรมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาทุ่ง

นายวีระศักดิ์ สนสูงเนิน
นางเปรมพิชา สิทธิศาสตร์
นางสาวอาวิษดา ลาคำไฮ
นางสาววรันธร ศรีโสพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,770
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางเปรมพิชา สิทธิศาสตร์ โทรศัพท์: 0857693575 อีเมล์: supinda030388@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]