• กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวรุ่งทิวา ฉลวยศรี

 • นางทัศนีย์ ต้นเกตุ

 • นางทิตยา บุญศรี

 • นางชูศรี นาคภู่สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,134
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเวตวันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-361316 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายรักศักดิ์ ปริหา โทรศัพท์: 045-361316 อีเมล์: lovesak_1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]