โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทันใจ สายแวว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวบุญยิ่ง สายเมฆ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอุตรี เชื้อประทุม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางประนอม คงประเสริฐ

 • นายสำรอง สังขะโห

 • นางมณีรัตน์ เส็งสมวงษ์

 • นางพรทิพย์ ทีปีเนตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,665
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-361233 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอำนาจ สอนลัทธิพันธ์ โทรศัพท์: 0637358435 อีเมล์: amson01.as@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]