ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านสองคอน สุกานดา พรมดี
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านสองคอน สุกานดา พรมดี
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านสองคอน สุกานดา พรมดี
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านสองคอน สุกานดา พรมดี
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านสองคอน สุกานดา พรมดี
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านสองคอน สุกานดา พรมดี
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านสองคอน สุกานดา พรมดี
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านสองคอน สุกานดา พรมดี

นางสาวพัณณ์นิดา เนตรรักษาพูลศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสองคอน

นางสาวชนัฐกานต์ มานะโส
นายอภินันท์ พลเทพ
นายบรรพต พิมภา
นายมเหศักดิ์ ทองสลับ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,686
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสองคอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370568 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นันธะรัก ประสานสุข โทรศัพท์: 0870164010 อีเมล์: prasansuk_66@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]