โรงเรียนบ้านดอนพันชาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นางประคอง กอดแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนพันชาด

นายอุทัย ชุมรัตน์
นางประยอมศรี สายพิมพ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนพันชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-396012 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เทียมจิต ศรีตะเขต โทรศัพท์: 0881294759 อีเมล์: s-poom@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ