นายพรภิรมย์ ประพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกุง
นางวิไลศิลป์ แสนทวีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกุง

นายสาคร พุมแก้ว
นายวิสุทธิ์ ทองเต็ม
นายอาคม มากดี
นายสมาน ดุจดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,461
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045843609 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สาคร พุ่มแก้ว โทรศัพท์: 0962242267 อีเมล์: kruusakorn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]