โรงเรียนบ้านสำโรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายสฤษฎ์ พุฒชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำโรง

นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์พิณ
นางมะลิวัลย์ สายเจริญ
นางสาวลินดา ศรีบุระ
นายสถิตย์ นรมาตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

863
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-406796 อีเมล์: samrong_ubon3@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพจิต บุตรศรี โทรศัพท์: 0860327822 อีเมล์: suubon1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]