โรงเรียนบ้านนาคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายบุญยืน พันธ์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาคาย

นางทิพย์วัลย์ มุระชีวะ
นางชมมณี รักโคตร
นายสุรศักดิ์ จันทเขต
นางณชนก ลำต้น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

441
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายเอกชัย จันทร์ภิรักษ์ โทรศัพท์: 0854955650 อีเมล์: badboy_enjoy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]