โรงเรียนบ้านโคกน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโคกน้อย ปรารถนา สมใจ
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโคกน้อย ปรารถนา สมใจ
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโคกน้อย ปรารถนา สมใจ
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโคกน้อย ปรารถนา สมใจ
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโคกน้อย ปรารถนา สมใจ
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโคกน้อย ปรารถนา สมใจ
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโคกน้อย ปรารถนา สมใจ
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโคกน้อย ปรารถนา สมใจ

นายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกน้อย

นางสาวเสาวนีย์ พรหมทา
นายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข
นางสาวเพ็ญศรี ศรีภิลา
นางสาวธวัลรวินดา คำพิลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,653
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370564 อีเมล์: khoknoy_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอนิวัฒน์ ทับทิมไทย โทรศัพท์: 0897610445 อีเมล์: aniwatm3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]