โรงเรียนบ้านคำบอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้าคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง

นางทองปาน สารวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำบอน

นางนันทนา แตงอยู่
นางสาวชลลดา สารวัน
นายชัยวัฒน์ ดอกกุลบุตร
นางสาวณิรดา ไกรบุญวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370124 อีเมล์: kam_bon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วยุรี สีทอนชิน โทรศัพท์: 0862293071 อีเมล์: wayuree3071@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]