ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน ปรียานุช กงแก้ว
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน ปรียานุช กงแก้ว
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน ปรียานุช กงแก้ว
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน ปรียานุช กงแก้ว
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน ปรียานุช กงแก้ว
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนดงขวางคำโทน ปรียานุช กงแก้ว
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน ปรียานุช กงแก้ว

นายนิคม นามวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดงขวางคำโทน

นายนิคม นามวงษ์
นางสาวกุลปริยา โมขทิพย์
นายกิตตินันท์ ทุมมา
นางจิระพร โสมาบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,753
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: dongkwangkamtone@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกิตตินันท์ ทุมมา โทรศัพท์: 045959146 อีเมล์: tora2528@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]