โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุุงเพียง นางสาวนิภาพร แก้วสนิท
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง นางสาวนิภาพร แก้วสนิท
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง นางสาวนิภาพร แก้วสนิท
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง นางสาวนิภาพร แก้วสนิท
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง นางสาวนิภาพร แก้วสนิท
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง นางสาวนิภาพร แก้วสนิท
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง นาสาวนิภาพร แก้วสนิท
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง นางสาวนิภาพร แก้วสนิท

นายอารันทร์ บำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งเพียง

นางสาวนิสากร ดาโรจน์
นางสิริพงษ์ พรหมกสิกร
นางสาวตุ๊กตา แก้วประดับ
นายโสภณ เพ็งแจ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,679
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-331067 อีเมล์: banthungpiang@hotmail.c
เว็บมาสเตอร์:: โสภณ เพ็งแจ่ม โทรศัพท์: 0934097299 อีเมล์: peun8@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]