โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี กุสุมาลย์ โมขทิพย์
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี กุสุมาลย์ โมขทิพย์
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี กุสุมาลย์ โมขทิพย์
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี กุสุมาลย์ โมขทิพย์
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี กุสุมาลย์ โมขทิพย์
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี กุสุมาลย์ โมขทิพย์
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี กุสุมาลย์ โมขทิพย์

นายสุเนียร กาบบัวศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคุ้มแสนชะนี

นางสาวพรวิไล แสนศรี
นางสาวศรสวรรค์ แสนดี
นายชาตรี ชะโน
นายสุเนียร กาบบัวศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,684
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370128 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกุสุมาลย์ โมขทิพย์ โทรศัพท์: 045959158 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]