โรงเรียนบ้านม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านม่วง ชาลินี ทองสุวรรณ
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแก้งขอ ชาลินี ทองสุวรรณ
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านม่วง ชาลินี ทองสุวรรณ
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านม่วง ชาลินี ทองสุวรรณ
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านม่วง ชาลินี ทองสุวรรณ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านม่วง ชาลินี ทองสุวรรณ
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านม่วง ชาลินี ทองสุวรรณ
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านม่วง ชาลินี ทองสุวรรณ

นายเพิ่มศักดิ์ ทองเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านม่วง

นางสาวจุฑาพร สมานพงษ์
นายทวีป ส่งเสริม
นายสมภพ แสงสุกวาว
นายชำนาญ จำปาแดง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,058
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: banmuang02@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูวะไนย์ แก้วก่า โทรศัพท์: 089-8491366 อีเมล์: kru_to54@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]