โรงเรียนบ้านตบหู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสาคร รุจิวิทยานนท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวนิดา จันทร์วิวัฒนากูล

 • นายสหัสวรรษ ตาแสง

 • นางอุษา จันทวี

 • นางประภาศรี พรมภักดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,894
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตบหู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-332020 อีเมล์: tobhu5@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิริยาพร สาระพันธ์ โทรศัพท์: 0900381391 อีเมล์: somo18468@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]