โรงเรียนบ้านตบหู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านตบหู นายมนตรี เครือกองมาตย์
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านตบหู นายมนตรี เครือกงมาตย์
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านตบหู นายมนตรี เครือกองมาตย์
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านตบหู นายมมตรี เครือกงมาตย์
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านตบหู นายมนตรี เครือกงมาตย์
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านตบหู นายมนตรี เครือกองมาตย์
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านตบหู นายมนตรี เครือกองมาตย์
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านตบหู นายมนตรี เครือกองมาตย์

นายสาคร รุจิวิทยานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตบหู

นางวนิดา จันทร์วิวัฒนากูล
นางผ่องศรี หาระสาร
นางสาวสุนีย์ ประจันทร์จำนง
นางสาวทักษิณา สุดเต้

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,816
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตบหู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 081-9665245 อีเมล์: tobhu5@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิริยาพร สาระพันธ์ โทรศัพท์: 0900381391 อีเมล์: somo18468@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]