โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ ประวีณา สุภีร์
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ ประวีณา สุภีร์
6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ ประวีณา สุภีร์
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ ประวีณา สุภีร์
4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ ประวีณา สุภีร์
3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ ประวีณา สุภีร์
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ ประวีณา สุภีร์
1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ ประวีณา สุภีร์

นางศศิรักษ์ ศรีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนชัยชนะ

นางสาวสุวิมล สืบพรม
นางสาวพักตร์ศิริมา ดำมา
นางสาวพิศมัย บัวใหญ่
นางสาวจุฬารัตน์ พละเคาว์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,735
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959161 อีเมล์: donchaichana@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประวีณา สุภีร์ โทรศัพท์: 0857755911 อีเมล์: praweena923@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]