โรงเรียนบ้านป่าไร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านป่าไร่ ประวีณา สุภีร์
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านป่าไร่ ประวีณา สุภีร์
6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านป่าไร่ ประวีณา สุภีร์
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านป่าไร่ ประวีณา สุภีร์
4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านป่าไร่ ประวีณา สุภีร์
3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านป่าไร่ ประวีณา สุภีร์
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านป่าไร่ ประวีณา สุภีร์
1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านป่าไร่ ประวีณา สุภีร์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่าไร่

นางสาวขนิษฐา รอบรู้
นางสาวนิตยา ฮาตะสุ้ย
นางสุมาลี ชนะภัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,795
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045959163 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุมาลี ชนะภัย โทรศัพท์: 0896270726/0837277414 อีเมล์: nangy726i@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]