โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

พันจ่าอากาศเอกวีรพงษ์ ศรีวรรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดเชียงมุน

นางสาวสุรีวรรณ สุธีร์
นางสาวสายฝน สุทะนัง
นางลดาวัลย์ เกษมสุข
ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์ บุญตา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,638
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959256 อีเมล์: ladawan333@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางลดาวัลย์ เกษมสุข โทรศัพท์: 0898647857 อีเมล์: ladawan333@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]