โรงเรียนน้ำยืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไสว วงศ์สาลี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายไสว แก้วจันทร์

 • นางสาวรัตนวดี ถิระโคตร

 • นางสาววรางคณา แผ่นผา

 • นางชัชชญา พิเศษนิธิกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,516
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959987 อีเมล์: numyuenschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ราชภพ ชาญทุม โทรศัพท์: 0864998779 อีเมล์: Ratchaphop@lamplaimat.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]