โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอุดร ดวงแก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจิราพร บุญพัง

 • นางจุฑามาศ สุวรรณสิงห์

 • นายถวัลย์ สองสี

 • นางศุภาพิชญ์ ทุมมากรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,202
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ถวัลย์ สองสี โทรศัพท์: 0959275906 อีเมล์: tawan91946@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]