โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพล ทิพย์สุข
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธวัชชัย คูณทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางภัทรวดี คงคาพันธ์

 • นายพิศาล สืบมา

 • นางสาวอุไรวรรณ โคตะสา

 • นางนาทยา ศรไชยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,856
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-333069 อีเมล์: kaewladda@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แก้วลัดดา ยอดคำมี โทรศัพท์: 0843240875 อีเมล์: kaewladda@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]