โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเจริญ ศาสตรวาหา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปาริชาติ บุตรแสง

 • นางสาวปริญญา มณีศรีรุ่งเรือง

 • นางอุไล แก่นลาภ

 • นางสาวนุชวรา วิโรจน์อุไรเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,406
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0844986276 อีเมล์: weerachai1117@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีระชัย โคตรสมบัติ โทรศัพท์: 0869726465 อีเมล์: weerachai1117@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]