โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเก่ากลาง

นายภาณุมาศ พรหมกสิกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเก่ากลาง

นางสาววารุณี บุญกว้าง
นางสาวนงนภัส ธานี
นางสาวณิชากมล ทองคำอวน
นางสาวผกามาศ เพ็งอุดม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,675
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเก่ากลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0898443560 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณิชากมล ทองคำอวน โทรศัพท์: 0875182726 อีเมล์: lovelybum2009@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]