ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการอาคารสถานที่ของโรงเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนของโรงเรียน
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียน
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียน
การรับนักเรียนของโรงเรียน

นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดชมภู

นายศิระ แนวจำปา
นางสาวพรรณี พูลมาศ
นางศศิวิมล พิมพ์จันทร์
นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,886
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370105 อีเมล์: kutchompoo001@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติพัทธ์ แพทย์เพียร โทรศัพท์: 0902579995 อีเมล์: krudong43@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]