โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหนังสือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ

นายเวโรจน์ โมกข์ศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแก่งเจริญ

นางณัฐวรรณ คำพร
นายธีรพล ขลุ่ยแก้ว
นางสาวปรารถนา บ่อทอง
นางศิริกมลวรรณ วรพิมพ์รัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

948
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0850168251 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญศิริ มุขสมบัติ โทรศัพท์: 0846063009 อีเมล์: pensiri04@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]