โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหนังสือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ

นายเวโรจน์ โมกข์ศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแก่งเจริญ

นางณัฐวรรณ คำพร
นางสาวปรารถนา บ่อทอง
นางเพ็ญศิริ มุขสมบัติ
นายไพฑูรย์ บ่อทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,814
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0850168251 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางเกษสุดา สมศรี โทรศัพท์: 0876454466 อีเมล์: maprang_LLd@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]